Lược Chải Đầu Cán Kim Loại

Lược Chải Tóc Uốn

Mã sản phẩm: AH0311

Thương hiệu: UBL

49,000₫

  • Lược Chải Tóc Uốn.
  • Dùng để chải tóc uốn, cho tóc vào nếp.

Lược Chải Tóc Uốn 

Dùng để chải tóc uốn, cho tóc vào nếp.

Sản phẩm liên quan