Khung giấy viết phấn 6 cái/bộ

Mã sản phẩm: YA0075

Thương hiệu: UBL

69,000₫

  • khung giấy viết phần gòm 6 khung.
  • Dùng để ghi chú, hay trang trí.
  • kích thước: 11.5 x 15.4cm

Khung giấy viết phấn 6 cái/bộ

khung giấy viết phần gòm 6 khung.
Dùng để ghi chú, hay trang trí.
kích thước: 11.5 x 15.4cm,

Sản phẩm liên quan