Mini-Bin-On-Wheels-15.5Cm-4Ass

Mã sản phẩm: SG0429

Thương hiệu: UBL

59,000₫

Mini Bin On Wheels 15.5Cm 4Ass. 10 X 8.5 X 15.5CM. 4 ASSORTED - BLUE | RED | PURPLE L PINK. PP. 62G Packaging: BULK PACK WITH BARCODE LABEL.

Sản phẩm liên quan

Zalo