Nơ gói quà hình hoa gắn ruy băng kim loại bộ 2 cái

Nơ gói quà hình hoa gắn ruy băng kim loại bộ 2 cái

Mã sản phẩm: XM0335

Thương hiệu: UBL

29,000₫

  • Nơ gói quà hình hoa gắn ruy băng kim loại bộ 2 cái
  • Đồ dùng trang trí Giáng sinh.
  • Bộ nơ và dây ruy băng gói quà UBL được sử dụng là dụng cụ gói quà, bó hoa, hoặc làm đồ thủ công, trang trí tiệc, tiệc cưới,…
  • Nơ gói quà hình hoa gắn ruy băng kim loại bộ 2 cái
  • Đồ dùng trang trí Giáng sinh.
  • Bộ nơ và dây ruy băng gói quà UBL được sử dụng là dụng cụ gói quà, bó hoa, hoặc làm đồ thủ công, trang trí tiệc, tiệc cưới,…

Sản phẩm liên quan