STRING LIGHT 10 LEDs EGGS WITH LINE DIAGRAMS

Mã sản phẩm: UE00222

Thương hiệu: UBL

129,000₫

STRING LIGHT 10 LEDs - EGGS WITH LINE DIAGRAMS Dimentions Egg 6 x 4 Cm Each | Lead Wire 30 Cm | Spacing 15 Cm | 74g PS | Pvc | Metal | Plastic Pvc Box With Insert Card

Sản phẩm liên quan