STRING LIGHT 10 LEDs GLITTER EGG

Mã sản phẩm: UE00225

Thương hiệu: UBL

129,000₫

STRING LIGHT 10 LEDs - GLITTER EGG Dimentions 165 Cm | Lead Wire 30 Cm | Distance 15 Cm | AA x 2 Pcs (Not Included) | Pvc Box 10 x 10 x 12 Cm | Egg 6 Cm Each PS | Plastic | Metal Pvc Box + Colour Insert

Sản phẩm liên quan