Chén đĩa giấy bã mía

Sản phẩm bao gồm chén, đĩa, tô giấy và ly giấy được sản xuất bằng Bã mía, giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và góp phần bảo vệ môi trường sống.

Uncle Bills cung cấp giá Sỉ & Lẻ hấp dẫn cho khách hàng.

Sản phẩm bán chạy nhất